:: نویسنده : Negin ♣♣ تاریخ : چهارشنبه 3 آذر 1395

 

 

 

تحقیق معماری ایران دوره پهلوی اول

 

معماری ایران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده..........................................................................................................................................5

مقدمه...........................................................................................................................................6

معماری........................................................................................................................................10 

خیابان های شعاعی شهرهمدان......................................................................................................... 19

سردر باغ ملی............................................................................................................................... 20

کاخ شهوند یا کاخ موزه سبز........................................................................................................... 26

کاخ بهمن .................................................................................................................................. 34

کاخ مرمر.....................................................................................................................................39

کاخ موزه رامسر............................................................................................................................47

خانه رزاقیان................................................................................................................................56

میدان حسن آباد...........................................................................................................................59

جایگاه هنر آجرکاری تزیینی در معماری دوره پهلوی اول ...................................................................... 64

تعدد سبکی در معماری، تنوع شیوه های تزیینی................................................................................ 67

نماهای آجری، آجر کاری تزئینی..................................................................................................... 71

نتیجه گیری...............................................................................................................................73

منابع........................................................................................................................................74

 

به صورت فایل پاورپوینت


با نازل ترین قیمت

تماس بگیرید